WEALTH
MANAGEMENT

Refined Strategies

Wyrafinowane strategie

Sukces inwestycyjny definiujemy globalnie. Dbamy o maksymalną efektywność i bezpieczeństwo indywidualnego portfela aktywów opartych na nieruchomościach. Oferujemy jednocześnie skuteczne rozwiązania, zapewniające naszym partnerom optymalne korzyści podatkowe.

Naszą specjalizacją są inwestycje na rynku nieruchomości, który od dawna uchodzi za jedną z bezpieczniejszych lokat kapitału. Jedynie poprzez bezpośredni kontakt z partnerem poznajemy potrzeby i oczekiwania. 

Informacja jest najcenniejszą walutą dzisiejszej doby. Numery telefonów, networking, znajomości, kontakty sprawiają, że potrafimy skutecznie zadbać o interesy naszych partnerów. 

Aktywa trwałe

Property investment

Sukces inwestycyjny definiujemy globalnie. Dbamy o maksymalną efektywność i bezpieczeństwo indywidualnego portfela aktywów opartych na nieruchomościach. Oferujemy jednocześnie skuteczne rozwiązania, zapewniające naszym partnerom optymalne korzyści podatkowe.

Naszą specjalizacją są inwestycje na rynku nieruchomości, który od dawna uchodzi za jedną z bezpieczniejszych lokat kapitału. Jedynie poprzez bezpośredni kontakt z partnerem poznajemy potrzeby i oczekiwania. 

Informacja jest najcenniejszą walutą dzisiejszej doby. Numery telefonów, networking, znajomości, kontakty sprawiają, że potrafimy skutecznie zadbać o interesy naszych partnerów. 

Sukces inwestycyjny definiujemy globalnie. Dbamy o maksymalną efektywność i bezpieczeństwo indywidualnego portfela aktywów opartych na nieruchomościach. Oferujemy jednocześnie skuteczne rozwiązania, zapewniające naszym partnerom optymalne korzyści podatkowe.

Naszą specjalizacją są inwestycje na rynku nieruchomości, który od dawna uchodzi za jedną z bezpieczniejszych lokat kapitału. Jedynie poprzez bezpośredni kontakt z partnerem poznajemy potrzeby i oczekiwania. 

Informacja jest najcenniejszą walutą dzisiejszej doby. Numery telefonów, networking, znajomości, kontakty sprawiają, że potrafimy skutecznie zadbać o interesy naszych partnerów. 

Ochrona majątku

Kompleksowe zabezpieczenie aktywów to szereg usług stworzony z myślą o bezpieczeństwie podatkowym, finansowym tworzony przez doświadczonych praktyków. Indywidualnie dopasowana do potrzeb usługa planowania  obejmuje ochronę majątku przed wierzycielami, sukcesję, transformację pieniędzy, polskie fundacje, fundacje prywatne, trusty oraz anonimizację biznesu.

Zakup wierzytelności

Nasze doświadczenie w wycenie portfeli wierzytelności masowych, w którym uczestniczy wysoce wykwalifikowany zespół ekspertów pozwala na profesjonalne, rzetelne i szybkie przeprowadzenie procesu zakupu oraz gwarantuje uzyskanie ceny adekwatnej do rzeczywistej
wartości portfela.
Wycena uzależniona jest od różnorakich składowych pakietu wierzytelności, takich jak wolumen, wiek należności, średnia kwota zadłużenia, podstawa zobowiązania i wielu innych. Zakup portfeli wierzytelności to proces polegający na analizie wielu parametrów portfela będącego przedmiotem transakcji i finalnie określenie ceny kupna.

PL Address

 • Glob Consult Sp. z o.o.
 • ul. Klifowa 46
  72-350 Niechorze
 • Poland
  NIP: 8992839513
 • office@globconsult.pl
 • + 48 71 307 50 50

UK Address

 • Glob Consult LTD
 • 85 Great Portland Street
  First Floor
 • W1W 7LT London
  United Kingdom